VEKAM Yayınları, Ankara ve çevresi ile ilgili konuları ele alan akademik, profesyonel ve genel okur kitlesine hitap eden özgün, kurgudışı kitaplarla ilgilenmektedir. Tüm kitap önerileri, kapsamlı bir değerlendirme ve hakem sürecine tabi tutulmakta ve yayın kurulumuzda görüşülmektedir.

Aşağıda, yayın için başvuru şartlarını ve başvuru sahiplerinden hazırlamalarını istediğimiz dosya içeriğini bulabilirsiniz.

Yayın Başvuru Şartları

 • Yayın başvuruları her yıl Ocak-Haziran arası dönemde kabul edilir. Yayın kararı alındığı taktirde VEKAM, ilgili eser için planlamalarına göre yayın dönemini belirleme hakkını saklı tutar.
 • Roman, öykü, masal, hikaye, şiir, gezi, anı, mizah ve deneme türlerinde yayınlar değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Başvuru kapsamında hazırlanan yayın, daha önce tamamı ya da bir bölümü yayımlanmamış olmalıdır. Çevirisi yapılarak yayımlanması önerilen eserler bu kapsam dışındadır.
 • Başvuruya esas yayın daha önce yayımlanmamış olması koşuluyla bir akademik proje, Yüksek Lisans, Doktora tez çalışması sonucunda üretilmiş olabilir.
 • Başvuruya esas yayın, Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde yazılmış olabilir.
 • Yazar/yazarlar, kitapta kullanılacak olan her türlü alıntı ve görsel materyalin telif hakları açısından gerekli kişi ya da kuruluşlardan ilgili yayında kullanılmak üzere izin aldığını yazılı olarak beyan etmek durumundadır.

Yayın Dosyasının Hazırlanmasına İlişkin Hususlar

Yazar/yazarlardan yayın metnini aşağıdaki maddeleri içerecek şekilde Microsoft Word formatında hazırlaması ve aayaokur@ku.edu.tr adresine iletmesi beklenir.

 • Kitabın künyesi (Varsa kitaba tüm katkıda bulunanların (yazar, derleyen, fotoğrafçı, çevirmen vb.) isimleri, kitabın tam açık adı
 • Türkçe ve İngilizce özet (250-300 kelime).
 • İçindekiler sayfası
 • Kitap tam metni (varsa kullanılan görsel malzeme ile birlikte iletilmelidir)
 • APA formatına göre düzenlenmiş kaynakça
 • Yazarın özgeçmişi
 • Varsa indeks başlıkları (Konu, kişi ve yer adları)