Antik Çağlardan Günümüze Anadolu’da Tarım Sempozyumu

Mayıs 1, 2024

13-15  Mayıs 2024 | Çevrim içi

İnsanlık tarihinde doğayı ehlileştirme ve toprağın verimliliğini insana yararlı kılma adına başlayan tarımsal üretim Anadolu coğrafyasında MÖ 7000’den itibaren Neolitik dönem’de başlar. Bu dönem, insan topluluklarının avcı ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçiş ve ilk tarım faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, toplumların temelini oluşturan önemli bir süreci tanımlamaktadır. Uygarlık tarihinin mil taşlarından biri olan tarım devrimi ile birlikte insanlar ihtiyaçları doğrultusunda çevreleriyle ilişki kurarak çevrelerini şekillendirirken bir yandan da üreten topluluklara evrilmişlerdir.

Koç Üniversitesi VEKAM tarafından Başkent Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Billur Tekkök Karaöz yürütücülüğünde çevrim içi olarak düzenlenecek olan Antik Çağlardan Günümüze Anadolu’da Tarım sempozyumu, çağlar boyu beslenme pratikleri, karbonize tohumlar, arkeobotanik analizler, tarım teknolojileri, depolama, çağlar boyu ekilen ve ticareti yapılan ürünler, buna bağlı yasalar ve bölgelerarası ürün takasları gibi çeşitli konuları ele alırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında geçmişten günümüze Anadolu’nun tarım mirasına ve bu alanda yapılan çalışmalara mercek tutmayı hedeflemektedir.

Sempozyum çevrim içi olacaktır ve kayıt gerekmektedir.

PROGRAM <<

ÖZET KİTABI <<

Kayıt