Türkiye’nin Dünya Mirası Yolculuğu

Kasım 7, 2022

17 Kasım 2022

14.00 – 15.30

Konuşmacı: Gürcan Türkoğlu 

Konferans çevrimiçi ve kayıtlı olacaktır.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme 1972 yılında kabul edilmiş, Türkiye bu Sözleşmeye 1983 yılında taraf olmuştur. Dünya Mirası Komitesi, 1985-2021 yılları arasında Türkiye’den aday gösterilen 19 miras alanının Dünya Mirası Listesine girmesine karar vermiştir. Yasama organımızca onaylanmış uluslararası hukuki bir belge olması nedeniyle, Listeye giren alanların korunması konusunda  bu Sözleşmeden kaynaklanan bazı yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. Buna karşılık, Sözleşme sayesinde miras alanlarımız Dünya Mirası olarak evrensel bir statü ve ilave  prestij, turistik ve kültürel çekicilik kazanmış, bu sayede teknik yardım ve mali imkanlar sağlanabilmiştir. Dünya Mirası Sözleşmesinin uygulanması,  ülkemizde korumada  uluslararası standartlara ulaşılmasına ve  yerel düzeyde farkındalığın artmasına önemli katkıda bulunmuştur. Sözleşme, Ülkemizdeki koruma faaliyetlerinde özenin, niteliğin ve bilinç düzeyinin yükselmesinde de rol oynamıştır. Ancak Türkiye’deki uygulaması, olumlu sonuçlarına rağmen, kimi zaman ciddi sorunlarla da karşılaşmış ve tartışmalara yol açmıştır.

Emekli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu 1955 yılında İstanbul’da doğdu.  1974 yılında Kadıköy Maarif Kolejinden, 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1979 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığının merkezdeki çeşitli birimlerinde ve yurt dışında Cidde, Oslo, Madrid, Şam ve Bağdat Büyükelçilikleri ile   New York’da BM Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde değişik kademelerde  görev yaptı.  Büyükelçi olarak ise,  Türkiye’yi Iran, Filistin ve UNESCO nezdinde temsil etti. Cumhurbaşkanı Dış Politika Baş Danışmanlığı görevinde bulundu.  2015 yılında   UNESCO Dünya Mirası Komitesi  Başkanlığına seçildi.  2014-2016  yılları arasında ise, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak  görev yaptı.