Köklü Bir Miras: Hayırseverlik ve Ankara Vakıfları Sempozyumu17 Ocak 1969 yılında Türkiye’nin ilk özel vakfı olarak kurulan ve eğitim, kültür, sağlık alanlarında ülkemizin gelişimine ve toplumun kalkınmasına yönelik pek çok hizmette bulunan Vehbi Koç Vakfı, 50. yılını kutlayacağı 2019 yılını Hayırseverlik kavramının yeniden irdeleneceği bir yıl olarak ilan etmiştir.

Bu kapsamda Vehbi Koç tarafından 1994 yılında Vehbi Koç Vakfına bağlı olarak kurulan ve 2014 yılından beri de Koç Üniversitesinin bir araştırma merkezi olarak hizmet veren Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ( VEKAM)  , 15-16 Nisan 2019 tarihlerinde Köklü Bir Miras: Hayırseverlik ve Ankara Vakıfları adında bir sempozyum düzenleyecektir.

İki gün sürecek olan sempozyumun ilk gününde, Hayırseverlik kavramının anlamı ve günümüzde hayırseverlikle ilgili farklı yaklaşımlar ve çağdaş uygulamalar ele alınırken, ikinci gün ise arşiv belgeleri ışığında Osmanlı Döneminde Ankara’daki Vakıflar üzerinde durulacaktır.

Ayrıca Sempozyum kapsamında Bir Ankaralı Tüccarın Kentine Katkıları: İbadullah Vakfı kitabının tanıtımı da yapılacaktır. Kitap, orijinal arşiv kaynakları ışığında, Ankara’da faaliyet gösteren, merhum Vehbi Koç’un babası ve dedesinin de mütevellileri arasında yer aldığı, dönemin önemli bir kurumu olan İbadullah Vakfı’nın yapılarına ve faaliyetlerine odaklanmaktadır.

Sempozyum Türkçe gerçekleştirilecektir.

PROGRAM <<

ÖZET KİTABI <<