Şeref Akdik’in Atatürk Ahlatlıbel’de Kazıda Tablosu Bağlamında Türkiye Cumhuriyetinin Kültür ve Sanat Politikları

Mayıs 3, 2023

11 Mayıs 2023

14.00 – 15.30

Konuşmacı:  Dr. Feyza Akder, Hacettepe Üniversitesi

Konferans çevrimiçi ve kayıtlı olacaktır.

Şeref Akdik’in Atatürk Ahlatlıbel’de Kazıda (1933) tablosu, Türk Tarih Tedkik Cemiyeti’nin

grup portresini, millî tarih yazımı çalışmaları ile birleştirerek sunar. Resimde yer alan Mustafa Kemal Atatürk, Reşit Galip, Nevzat Tandoğan, Yusuf Hikmet Bayur, Afet İnan, Yusuf Akçura ve Hamit Zübeyr Koşay cemiyetin etkinlikleri ile toplumda tanınan kişilerdir. Resimdeki kazı buluntuları İkinci Türk Tarih Kongresi Sergisi’nde (1937) yer almış ve resmin anlamını güçlendirmişlerdir. Arkeolojinin resim sanatında ülkenin kimliğini görselleştirmek üzere kullanılması önemlidir ancak nadirdir. 1930’lu yıllarda devlet tarafından desteklenen antropoloji ve arkeoloji, yeni kurulan Cumhuriyet’in ulusal tarihinin yazılması için kullanılmaktadır. Arkeoloji de antropoloji ile eş zamanlı gelişip ulusal tarihin temellendirileceği veriler üretmektedir. Tablo 1930’lu yıllarda arkeoloji ve antropoloji alanında çalışmalar yapan bilim insanları ve bürokratların yer aldığı bir grup portresi olarak bir ulusun tarih yazım serüvenini görselleştirir.