JULIOPOLIS’IN YÜZLERİ: 3D YÜZ MODELLEME ÇALIŞTAYI IIKoç Üniversitesi VEKAM 2017 yılında, Hacettepe Üniversitesi, Antropoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Ali Metin Büyükkarakaya yürütücülüğünde Juliopolis Antik Kenti İnsan İskelet Kalıntılarının Biyoarkeolojik Açıdan İncelenmesi Projesi’ni desteklemeye başlamıştır. Proje ile birlikte Orta Anadolu’da, Ankara Nallıhan İlçesi Çayırhan Beldesinde yer alan Juliopolis antik kentinden ele geçmiş insan iskelet kalıntılarının disiplinlerarası incelemesi amaçlanmaktadır. Tarihi Coğrafya açısından Bithynia bölgesinin doğu sınırında yer alan Juliopolis kenti yaklaşık 65 yıl önce yapılan Sarıyar Baraj Gölü suları altında kalmıştır. Kentin nekropolünde 2009 yılından itibaren yapılan kurtarma kazıları sayesinde 700 ‘ü aşkın mezar Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeologlarınca yürütülen kazılarla gün ışığına çıkartılmıştır. Biyoarkeolojik temel inceleme sonucunda topluluğa ait nüfus yapısı ve sağlık durumunun belgelenmesi ve antik DNA analizlerinin yapılarak topluluğa ait kalıtsal bilginin genom düzeyinde çözümlenmesi hedeflenmektedir.

VEKAM olarak, Proje kapsamında ileri teknolojiler kullanarak çalışmalar yürüten genç araştırmacılara katkıda bulunmak, desteklemek ve bu tür çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 2018 tarihinde gerçekleştirilen 3D Yüz Modelleme
çalıştayının ikincisini 7-8-9 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz.

Çalıştay Kapalı ve kayıtlı bir grup ile gerçekleştirilmektedir.

PROGRAM <<