Temel çerçevesi, “Nitelikli Ağlarda Etkili Bilgi Yönetimi” olan ve LoCloud kısaltması ile isimlendirilen “Eurapeana Bulutunda Yerel İçerik” (Local Content in a Europeana Cloud) projesi, 24′ü Avrupa Birliği üyesi olan ve aralarında İzlanda, Norveç, Sırbistan ve Türkiye’nin yer aldığı 32 ortaklı bir Avrupa Birliği (AB) Projesidir. 2012 yılında ICT-PSP kapsamında başvuran 59 proje arasında kabul edilen 6 projeden birisi olan ve 1 Mart 2013 tarihinden itibaren 3 yıl sürecek projenin bilimsel koordinatörlüğünü Norveç Kültür Bakanlığı, proje yöneticiliğini ise İngiltere’den MDR Partners yapmaktadır.

Proje çerçevesinde Proje ortağı ülkelerde bulunan ve Europeana’ya aktarılan küçük ve orta ölçekli kütüphane, arşiv ve müze gibi kültürel miras kuruluşlarının kayıtları, geliştirilecek Europeana Bulutu’na taşınarak bulut bilişim teknolojisi uygulamaya geçirilmiş ve bu kuruluşların dijital kayıtları çevrimiçi erişime açılmıştır. LoCloud Projesi 4 milyon yeni dijital kaydı Europeana aracılığıyla erişilebilir kılmayı amaçlamaktadır.

Ulusal Koordinatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent Yılmaz’ın yürüteceği Projenin Türkiye ekibi aynı Bölümde görev alan Doç Dr. Özgür Külcü, Yrd. Doç. Dr. Yurdagül Ünal ve Araştırma Görevlisi Tolga Çakmak’tan oluşmaktadır. Projede uygulama kuruluşu olarak Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM) yer almıştır. Türkiye Europeana Bulutu’nda VEKAM kayıtları ile yer almış ve proje bu alanda nitelikli bilgi yönetimi-bulut temelli teknolojinin Türkiye’deki ilk örneği olmuştur.