Bağ evleri, Ankara’da 19. yy. sonu ve 20. yy. başında geleneksel kent yaşantısı kapsamında kullanılmış, dönemin yaşam kültürünün ayrılmaz bir parçası olan “bağa göçme” geleneği 1950’li yılların sonlarına kadar sürmüştür. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Keçiören ve Çankaya bağ evleri yaşantısının incelenmesi amacıyla başlatılan projenin amacı, Keçiören ve Çankaya bağ evlerinde yaşamış  ya da bağ evi yaşantısına tanık olmuş ailelerin sosyal yaşantısına ışık tutmak, dönemin değerlerine, gelenek ve göreneklerine ilişkin özgün bilgilere ulaşarak sosyal tarihimizin önemli bir kesitini incelemektir.

Çalışmada sözlü tarih yöntemi benimsenmiş ve 45 kişi ile mülakat yapılmıştır. Bulguların değerlendirilerek bir yayına dönüştürülmesi yolunda çalışmalar sürdürülmektedir.