VEKAM’a getirilecek olan proje ve etkinlik önerilerinin disiplin ve alan kısıtlaması olmaksızın Ankara ve çevresi ile ilintili olması beklenmektedir.

VEKAM’a getirilmesi planlanan her türlü proje ve etkinlik önerisinin, bir sonraki yılın etkinlik planları arasına alınabilmesi için;  proje başvuru formunun bulunulan yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar VEKAM yönetimine sunulmuş olması gerekmektedir.

Örnek: 2021 yılında gerçekleştirilmesi talep edilen bir proje önerisi. 2020 yılının Mayıs ayı sonuna kadar VEKAM yönetimine sunulmalıdır.

VEKAM ‘a getirilecek her türlü proje ve etkinlik önerisi proje başvuru dokümanı doldurularak dijital ya da basılı olarak bir dosya ile iletilmelidir.

Proje başvurularında;

 • proje amacının tanımlanması,
 • proje aktivitelerinin ve uygulama süreçlerinin tasarlanması,
 • metodolojinin belirlenmesi,
 • insan, ekipman, mali kaynak ve bütçe değerlendirmesinin yapılması ve Merkez’den beklenenlerin net bir şekilde belirtilmesi önemlidir.

Merkeze getirilecek proje önerileri çıktılarının VEKAM misyon ve vizyonuna uygun, özgünlüğü ile kuruma değer katacak çıktılar olması beklenmektedir.

VEKAM Projeleri Nasıl Destekler?

VEKAM projeleri;

 • Arşiv ve kütüphane materyallerini kullanıma açarak,
 • Araştırma süresince arşiv ve kütüphane konularında her türlü danışmanlık hizmetini sağlayarak,
 • Proje kapsamında sempozyum, panel, konferans vb. bilimsel toplantılar ve sergiler düzenleyerek,
 • Bilimsel yayınlar çıkararak ,
 • Merkez bünyesindeki uzmanlarla alanlarında bilimsel katkılarda bulunarak ve danışmanlıklar vererek

Proje Değerlendirme Süreci:

 • İletilen Proje dosyası içerik uygunluğu açısından bir ön değerlendirmeden geçer.
 • Ön değerlendirme süresinde eksik yönleri bulunan projeler, proje yürütücüsüne eksikliklerin tamamlanması için geri gönderilir.
 • Ön değerlendirmeden geçen projelerin bilimsel yeterliliği ile ilgili 2 hakemden görüş alınır.
 • Hakemlerce uygun bulunan projeler yönetim kurulunun onayına sunulur.
 • Yönetim kurulu onayından geçen proje yürütücüleri ile sözleşme imzalanır.
 • Sözleşmenin imzalanmasını takiben proje, etkinlik takvimi içerisinde konumlandırılarak gerçekleştirilmesi sağlanır.

Kimler Başvurabilir?

 • Resmi kurum ve kuruluşlar (Üniversiteler, belediyeler vb.)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (dernekler, kültür merkezleri, vakıflar vb.)
 • Lisansüstü öğrencileri ve araştırmacılar
 • Projesini bilimsel temele dayandıran gerçek kişiler

Proje başvuru formunu elektronik ortamda akirci@ku.edu.tr adresine iletilebilirsiniz.