VEKAM’a Proje / Araştırma Önerisi Nasıl Sunulur?

 VEKAM’a getirilecek olan proje ve araştırma önerilerinin disiplin ve alan kısıtlaması olmaksızın Ankara ve çevresi ile ilintili olması beklenmektedir.

 • VEKAM’a getirilmesi planlanan her türlü proje ve araştırma önerisinin, bir sonraki yılın etkinlik planları arasına alınabilmesi için; proje başvuru formunun bulunulan yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar VEKAM yönetimine sunulmuş olması gerekmektedir. (Örn: 2025 yılında gerçekleştirilmesi talep edilen bir proje önerisi. 2024 yılının Mayıs ayı sonuna kadar VEKAM yönetimine sunulmalıdır.)
 • Merkeze getirilecek proje/araştırma önerileri çıktılarının VEKAM misyon ve vizyonuna uygun, özgünlüğü ile kuruma değer katacak çıktılar olması beklenmektedir.
 • VEKAM‘a getirilecek her türlü proje ve araştırma önerisi, proje başvuru formu doldurularak dijital olarak akirci@ku.edu.tr ve aayaokur@ku.edu.tr adresine iletilmelidir.

VEKAM Projeleri / Araştırmaları Nasıl Destekler?

VEKAM araştırma ve proje önerilerini;

 • Arşiv ve kütüphane materyallerini kullanıma açarak ve araştırma süresince arşiv ve kütüphane konularında her türlü butik danışmanlık hizmetini sağlayarak,
 • Proje’nin/araştırmanın görünürlüğünü ve bilinirliğini sağlamak adına mali yükümlülük gerektirecek sempozyum, panel, konferans, gibi bilimsel toplantılar ve sergiler düzenleyerek,
 • Projenin/araştırmanın sürdürülebilirliği ve görünürlüğünü sağlamak amacıyla bilimsel yayınlar çıkararak,
 • Projenin/araştırmanın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla proje/araştırma çıktılarını veri tabanında arşivleyerek ve araştırmacıların erişimine açarak
 • Proje kapsamında Koç Üniversitesi bünyesinde akademik ve idari süreçlerde danışmanlıklar vererek destekler.

Kimler Başvurabilir?

 • Ankara ve çevresi ile ilgili bilimsel çalışma yürüten resmî kurum ve kuruluşlar ile çalışmasını bilimsel temele dayandıran gerçek kişiler; lisansüstü araştırmacılar, akademisyenler vb.

Proje Değerlendirme Süreci:

 • Araştırma/Proje Başvurusu sürecinde öncelikle web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurularak e-posta ile akirci@ku.edu.tr ve aayaokur@ku.edu.tr adreslerine iletilir.
 • Başvuru komisyon ön değerlendirmesine girer.
 • Ön değerlendirmesi olumlu sonuçlanan başvuruların proje yürütücüleri sözlü sunuma davet edilir. (Ön değerlendirmesi olumlu sonuçlanmayan başvurular için karar başvuru sahibine iletilir.)
 • Sunum sonrasında, komisyon tarafından gerekli görülür ise ilgili başvuru hakem görüşüne iletilir.
 • Hakem görüşü alındıktan sonra başvuruda revize edilmesi gereken bir husus varsa proje/araştırma önerisi başvuru sahibine revizyon için yeniden iletilir. (Hakem görüşü sonrası Komisyon kararı olumsuz ise başvuru sahibine bildirilir.)
 • Uygun bulunan proje / araştırmalar yönetim kurulu ve Rektör onayına sunulur.
 • Yönetim kurulu ve Rektörlük tarafından onaylanan başvuru sahiplerine proje destek onayı bulunulan yılın Kasım ayı içerisinde bildirilir. (Yönetim kurulu ve Rektörlük kararı olumsuz ise Komisyon tarafından ret kararı başvuru sahibine bildirilir.)
 • Başvuru sahibi ile protokol imzalanarak proje başlatılır.
 • Proje/araştırma yürütücüleri proje başlatıldıktan sonra her altı ayda bir Merkez’e ara rapor vermekle yükümlüdür. Gerekli durumlarda proje yürütücüsünden sözlü raporlama/sunum da istenebilir.
 • Proje ürün ve çıktılarının teslim edilmesi ve proje final raporunun Merkez’e iletilmesiyle proje kapatılır.
 • Proje değerlendirme süreç dokümanı için tıklayınız >>

Video sunum// Araştırma Projeleri Uygulama Süreçleri/ Arzu Beril Kırcı