Bilimsel Çalışmalar ve Akademik Yazım EğitimiKatılım için başvuru tarihleri: 01- 30 Ekim 2018

Eğitim Modülleri

>>  Bilimsel Çalışma Sürecinde Gereken Temel Beceriler

>>  Bilimsel Çalışmaların Yapısı, Bölümleri ve Yazımı

>>  Etik İlkeler, İntihal ve İntihal Denetimi

>>  Bilimsel Yayıncılığın ve Süreli Yayınların Gelişimi

>>  Bilimsel Çalışmalarda Kaynakça Yönetimi ve Yardımcı Yazılımlar

>>  Bilimsel Çalışmaların Yayınlanması, Politikalar ve Yazar-Hakem-Editör İletişim Süreçleri

Program için >>

Sunumlar

Modül 1: Bilimsel Çalışma Sürecinde Gereken Temel Beceriler, Dr. Şahika Eroğlu

Modül 2.1. : Bilimsel Çalışmaların Yapısı, Bölümleri ve Yazımı, Dr. Öğr. Üyesi Tolga Çakmak

Modül 2.2. : Bilimsel Çalışmaların Yayınlanması, Mine Tonta

Modül 4 : Bilimsel Çalışmalarda Kaynakça Yönetimi ve Yardımcı Yazılımlar, Dr. Öğr. Üyesi Tolga Çakmak

Modül 6 : Süreli Yayın Politikaları ve İletişim Süreçleri, Hüseyin Körpeoğlu

Kimler katılabilir

En az lisans düzeyinde bir yükseköğretim kurumundan mezun araştırmacılar, akademisyenler, yazarlar, hakemler, editörler, yayıncılar

Program kapalı grup eğitimidir, kontenjanımız dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.