1980’lerden Günümüze Avanos Çömlekçiliğinin Değişimi

Aralık 6, 2021

 9 Aralık 2021

14.00 – 15.30

Konuşmacı: Füsun Kavalcı

1980’lerden günümüze Avanos bölgesi çömlekçiliğinin değişimi kapsamında; bu bölgede yapılan ve kullanılan form, bezek, yapım ve pişirme tekniğini, çömlekçilerin üç kuşağı, ele alınacaktır. Eski kuşak çömlekçiler sırsız, süslemesiz kırmızı perdahlı formlar üretmişlerdir. Yeni kuşak ustalar geleneksel tarzın yanı sıra sırlı, renkli, bezekli, sadece kırmızı kil değil çok çeşitli kil kullanarak farklı pişirim ve teknikte soyut ve modern ürünleri de çalışmaktadır.

Avanos’da 1980’lerin sonlarına doğru da talep edilen ve gittikçe yayılan Kütahya seramiklerinin satılması atölyelerde kırmızı kille üretilen Avanos çömlekçiliğini bitirme noktasına getirmiştir.

1980’lere dek Avanos çömlekçiliğinde çoğunlukla dikey formlar yapılırken, ilk kez Kavalcı atölyesi tarafından bu yörenin kili ile yatay form (tabak) üretilmiş, üzerine Anadolu motifleri ile mühür baskı tekniği yapılmıştır.

Aynı zamanda mühür baskı tekniği ile süsleme dikey formlara da Kavalcı Atölyesi tarafından ilk kez uygulanmıştır. 1990’lara kadar geleneksel kara fırında birbiri üzerine yığılarak pişirme tekniği uygulanmıştır. Bugün kara fırın sayısı çok az olsa da kullanılmaktadır, yerini elektrikli fırına bırakmıştır.
Çok farklı bir pişirim tekniği olan raku ve sagar Avanos çömlekçiliğini çağdaşa taşımıştır. 2000 yılından itibaren bu bölgeye şehirlerden güzel sanatlar fakültelerinden mezun çok sayıda seramikçinin yerleşmesiyle, genç kuşak
ustalar onların ürettiklerinden daha çok etkilenmiş ve bu da üretimlerine yansımıştır.

Bu otuz yıllık süreçte Avanos çömlekçiliğinin gelişiminin, usta-aile geleneğinin uzantıları ve üretim modu bilgilerinin gelecek nesillere aktarılması
önemlidir.

Konferans çevrimiçi ve Türkçe olacaktır. Kayıt gereklidir.

Kayıt için <<