Ankara’nın Tarihi Su Kaynakları ve Kırkgöz Kaptajı

Nisan 6, 2022

21 Nisan 2022

14.00 – 15.30

Konuşmacı: Dr. Hayrettin Onur Bektaş

Konferansın ilk bölümünde Ankara’nın su havzaları ve antik su kaynaklarına
ilişkin kısa bilgiler verilecek, sonrasında antik su kaynaklarının Cumhuriyet’in ilk yıllarında nasıl başkentin ana kaynağı haline getirilmeye çalışıldığı anlatılacaktır.
İkinci bölümde ise çok az kişinin bildiği Kırkgöz Kaptajı’nın 2021 yılında yeniden keşfedilme süreci kaptajla ilgili belgeler, tarihi ve güncel bilgiler eşliğinde açıklanacaktır. Konferans, su kaynağının şehre kazandırılmasını tartışmaya açmayı da amaçlamaktadır.

Konferans çevrimiçi ve Türkçe olacaktır. Kayıt gereklidir.

Kayıt için <<