Kültürel Miras ve Kültürel BellekÜNAK tarafından 17-20 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen ve ana teması “Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi” kongresi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kongre kapsamında, kültürel mirasın korunması, düzenlenmesi, erişime sunulması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan çalışmalar paylaşılmış, öneriler sunulmuştur.

Kongrede kültürel bellek kurumları olarak nitelendirilen arşiv, kütüphane ve müzelerin çalışmaları içerisinde ortak noktalar vurgulanmıştır. Kongre, aynı zamanda kültürel mirasın ve kültürel bellek kurumlarının yönetimi konusunda çalışan uzman ve akademisyenler için bir bilgi paylaşım platformu oluşturmuştur.

Bu bağlamda, VEKAM, ÜNAK’ın katkılarıyla 5 Aralık 2014 tarihinde Ankara Bağ Evi‘nde, kongreye Ankara’dan katılan konuşmacıları bir araya getirerek özellikle Ankara’da kütüphanecilik, arşivcilik, müzecilik alanlarının yanı sıra konuyla ilgili diğer uygulamalı bilimlere yönelik olarak çalışan akademisyenler, uygulamacılar ve bu alana yönelik hizmet sağlayan kurumlar arasında konuyla ilgili yeni uygulama örneklerinin/deneyimlerin paylaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.