SEMPOZYUM / FOTOĞRAF BELLEĞİ ÜZERİNDEN KENT, KENTLEŞME VE KENTLİLEŞMEKoç Üniversitesi VEKAM, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği’nin (AFSAD) 40. Yıl kutlamaları kapsamında AFSAD işbirliği ile 20 Nisan 2017 tarihinde fotoğraf belleği üzerinden kent, kentleşme ve kentlileşme temasını ele alan bir sempozyum düzenleyecektir. Sempozyumda, hızla yaşanan ekonomik, teknolojik, iktisadi ve idari değişimlere karşı aynı paralelde değişim gösteren ve etkilenen kent, kentlilik kavramlarının ve bu değişime ayak uydurmaya çalışan kent hafızasının nasıl muhafaza edilmesi gerektiğinin; yakın tarihi anlamada ve yaşanan değişimi algılamada fotoğrafik belgelemenin öneminin, ne tür bir arşiv oluşturulması ve bu değişime nasıl bir belgesel ve koruma açısı ile yaklaşılması gerektiğinin üzerinde durulacaktır.

PROGRAM <<