DÜNDEN BUGÜNE KORUMA TOPLANTISI II: 2004’TEN GÜNÜMÜZE ANKARA KENT MERKEZİNDE KORUMA PROJE VE UYGULAMALARIKoruma alanında çalışan kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi, Ankara Kent Merkezi’nde yapılan koruma uygulamaları ve projelerinin belgelenmesi ve bu belgeleme ile gelecekte yapılacak olan uygulama ve projeler için bir altlık oluşturularak alandaki çalışmaların desteklenmesi amacıyla, VEKAM ve KORDER işbirliği ile 11-12 Kasım 2020 tarihlerinde “DÜNDEN BUGÜNE KORUMA TOPLANTISI II: 2004’TEN GÜNÜMÜZE ANKARA KENT MERKEZİNDE KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI” başlıklı bir toplantı düzenlenecektir.

TOPLANTI ÇAĞRI METNİ <<

BAŞVURU ŞABLONU <<

Önemli Tarihler:

Toplantının İlanı: 10 Ağustos 2020 Pazartesi
Özet Gönderilmesi için Son Tarih: 14 Eylül 2020 Pazartesi
Özet Yazarlarının Katılımları için Bilgilendirilmesi: 1 Ekim 2020 Perşembe
Poster Teslimi: 9 Ekim 2020 Cuma
Toplantı Programının İlanı: 16 Ekim 2020, Cuma
Toplantı Tarihi: 11-12 Kasım 2020