Üniversiteler ve Kent Araştırma Merkezleri Sempozyumu/VEKAM’ın 20 Yılı SergisiVehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) kuruluşunun 20. yılını kutlarken 31 Ekim 2014 tarihinde düzenlediği Üniversiteler ve Kent Araştırma

Merkezleri adlı bir sempozyumla Türkiye’deki üniversitelerde son yıllarda kurulan kent araştırma merkezlerinin işlevleri ve öncelikleri, araştırmacıların karşılaştığı sorunlar, yerel idareler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri gibi konular ele alındı. Sempozyum kapsamında açılan  bir kent belleği olarak VEKAM’ın kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri, yayınları, kütüphane ve arşiv koleksiyonlarının da yer aldığı “VEKAM’ın 20 Yılı” adlı bir sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.