Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimiİlki 27-29 Mart 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen ve genel amacı, programa katılan lisansüstü öğrencilerin bilgiyi arama, erişme, değerlendirme, kullanma ve iletme/sunma becerilerini geliştirerek bilgi toplumunun gerektirdiği yeterliliklere sahip olmalarına katkı sağlamak olan çalıştayın ikincisi yine Ankara Bağ Evi’nde gerçekleştirildi.