Proje Yürütücüleri:

Dr. Çiğdem Maner, Koç Üniversitesi,

Özlem Dengiz Uğur, Yüksek Mimar

Çocuklara, gençlere ve öğretmenlere yönelik kültürel miras değerleri eğitimleri ve farkındalığı son senelerde Türkiye’de çeşitli ortamlarda (kitap, belgesel, müze eğitimleri, atölyeler, öğretmen eğitim projeleri v.b.) yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu konudaki eğitimler özellikle kültür mirasını koruma, sahip çıkma ve sürdürebilir bir şekilde koruma bilincine yol açmakta olup, çocukların okul öncesi eğitimlerinde de yer alacak şekilde planlanması kaçınılmazdır. Türkiye’de yeni yeni gelişmekte olan bu eğitim alanı yurt dışında okullarda ve okul dışı ortamlarda gelişmiş yöntemlerle öğretilmektedir.

Bu çalıştaylar dizisi belli periyotlarda tekrar eden, sürekliliği olan yapısıyla ve geniş kapsamlı alt başıklarıyla kültürel miras konusunda hem Türkiye’de hem de dünyada yapılan örnekleri sunarak, Türkiye’de bu konuda çalışanlar için yeni fikirlerin oluşmasını ve sürdürebilir kültürel miras eğitimini desteklemeyi hedeflemektedir.