Yazarlar: Temuçin Faik Ertan, Bahattin Demirtaş
Dili: Türkçe
Yayıncı: Koç Üniversitesi
Yayın yeri: Ankara
Kategori: Diplomasi tarihi
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 588
Ölçü: 16,5 x 24 cm.
ISBN: 978-625-8022-13-1

Cumhuriyetin kurulmasından sonra birçok devlet başkanıyla temasa geçen Atatürk, onları Cumhuriyetin başkenti Ankara’da konuk etmeye başlamıştır. Bu bağlamda Atatürk döneminde Ankara’yı Afganistan, Japonya, Irak, Hicaz, İran, İsveç ve Ürdün devlet başkanları ziyaret etmiştir. Yine bu dönemde, Irak, Yunanistan, Macaristan, Bulgaristan, Yugoslavya, Suriye ve Romanya olmak üzere yedi ülke başbakanı başkente gelmiştir.

Atatürk döneminde gerçekleşen ziyaretler İsmet İnönü ve Celal Bayar’ın cumhurbaşkanlıkları döneminde de devam etmiştir. Ancak İkinci Dünya Savaşı yıllarında yalnızlık politikasının da etkisi ile Türkiye’ye olan ilgi azalmış ve bu nedenle İnönü döneminde Ankara’ya sadece Bulgaristan, Ürdün, Irak ve Lübnan devlet   başkanları ve başbakanları gelmiştir. Celal Bayar’ın cumhurbaşkanlığı görevi boyunca ise 16 farklı ülkeden devlet başkanı ve başbakan düzeyinde toplam 29 ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Araştırma kapsamında  Ankara’ya 1923 yılından 1960 yılına değin gelen devlet başkanı ve başbakan düzeyindeki yabancı ziyaretçiler tespit edilmiş, değerlendirilmiş ve dönemin yazılı panoraması çıkarılmıştır. Ayrıca bazı analitik bilgiler elde edilmiş ve ziyaretlere ait çok sayıda Ankara temalı görsellere ulaşılmıştır. Araştırma ile bilimsel ve yenilikçi bir bakış açısıyla Ankara’nın yakın tarihini yeniden ele almak; özgün yöntem, teknik ve kaynaklar kullanarak Ankara tarihi çalışmalarına dikkat çekmek; şehir tarihlerinin sadece ülke bazında değil dış dünyada da irdelenmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.