Çağdaş Müzecilik Anlayışında İletişim ve Etkileşim EğitimiKoç Üniversitesi VEKAM tarafından 2022 yılında desteklenmeye başlayan, yürütücülüğünü Doğuş Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Burcu Zeybek ve Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk’ün üstlendiği “Marka İletişiminde Müzelerin Rolü: Ankara Örneği” adlı iletişim odaklı proje kapsamında, kültürel mirasın marka kent yaratma sürecinde önemine dikkat çekmek; kentlerin marka iletişimi yönetimlerinde müzelerin çekici unsurlar olarak algılanması konusunda tespitlerde bulunmak, marka kentlerin iletişim sürecinde müzelerin rolünü tespit etmek ve kültürel mirastan marka kent yaratma ve markanın sürdürülebilirliğini sağlama konusunda yararlanma pratiğine öneriler getirmek hedeflenmektedir.

Proje kapsamında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün de desteğiyle Ankara’da faaliyet gösteren müzeler arasından ziyaretçi sayıları baz alınarak seçilen müzelerde ziyaretçi etkileşimi alanında görev alan müze çalışanlarına yönelik iletişim odaklı bir eğitim programı planlanmıştır.

Bu eğitim, müzecilik faaliyetlerinde önemli rolü olan iletişim konusunda müze çalışanlarına katkıda bulunmayı ve farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. İletişim araçlarının çeşitlenmesi ile yüz yüze ve aracılı iletişim pratiklerinin müzecilik faaliyetlerinde kendine yer bulması doğrultusunda müze çalışanlarının kurum içi ve kurum dışı iletişim becerilerini artırmak bu çalışmanın hedefini oluşturmaktadır.

Eğitim programının ardından seçilen müzelerde projenin uygulama ayağında, müzeler haftasında, bir sosyal ağ paylaşım hareketi gerçekleştirilecektir.

Çağdaş Müzecilik Anlayışında İletişim ve Etkileşim

Eğitmenler: Doç. Dr. Burcu Zeybek ve Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk

Eğitim Biçimi: Yüz yüze

Tarih ve Saat: 28 Nisan 2023 Cuma, 13:00-17:00

Yer: Koç Üniversitesi Ankara Bağ Evi, Pınarbaşı Mahallesi, Şehit Hakan Turan Caddesi No: 18, Keçiören- Ankara

*Eğitim kapalı grup katılımcılar ile gerçekleştirilecektir.

Konu Başlıkları: 

  • İletişimin Öğeleri ve İletişimin İşlevleri
  • Etkili İletişim: Sözlü-sözsüz İletişim-Beden Dili
  • Etkili İletişim: Etkili konuşma ve Etkin dinleme
  • Kişilerarası İletişim Sorunları, Çatışma (Uyuşmazlık) Yönetimi
  • Müze İletişimi ve İletişim odaklı Müze olmak: Dijital Dönüşüm, İnteraktif araçların kullanım pratikleri (Web Site, Blog, Sosyal Ağ, AR ve VR, Yapay Zekâ)
  • Hashtag paylaşım hareketinin süreçleri