Taşınan Miras: Irak ve Suriye Kültürel Varlıklarının KaçakçılığıKonuşmacı: Dr. Neil Brodie

Tarih: 22 Mart 2018 , 14:00 – 15:30

Bu konferansta 1991’deki Körfez Savaşından günümüze, Irak ve Suriye’nin kültürel varlıklarının yağmalanması ve kaçakçılığı konularına tarihsel perspektiften bir bakış ortaya konulacaktır. Seminerde kaçakçılığı yürüten yapı ve operasyonların zaman içinde nasıl değiştiği anlatılarak özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’daki “pazar” olarak nitelenen ülkelerde talebin nasıl oluşturulduğu konusuna ayrıntılı bir biçimde değinilecektir. Ele alınacak konular arasında özel koleksiyon sahiplerinin talep yaratmadaki önemi; müzayede evleri, özel işlemler ve internet üzerinden pazara yapılan satışlar; ve tarihi eserlerin korunması alanındaki uzmanlar ve üniversitelerdeki akademisyenler gibi alandaki profesyonellerin pazara destek vermedeki rolü sayılabilir. Seminer talebi ve kaçakçılığı azaltmaya yardımcı olabilecek muhtemel tedbirler hakkında kısa bir mülahaza ile sona erecektir.

Neil Brodie, Oxford Üniversitesi Arkeoloji Fakültesinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Risk Altındaki Arkeoloji alanında çalışan bir Kıdemli Araştırmacıdır. 1991’de Liverpool Üniversitesinden Arkeoloji alanında doktora derecesiyle mezun olan Brodie bugüne kadar Atina’daki İngiliz Okulunda, Yasadışı Antik Eserler Araştırma Merkezinde Araştırma Direktörü olarak görev yaptığı Cambridge Üniversitesinde McDonald Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsünde, Stanford Üniversitesinin Arkeoloji Merkezinde, ve Glasgow Üniversitesinde İskoçya Suç ve Adalet Araştırmaları Merkezinde çalışmalarını yürütmüştür. Kültürel objelerin uluslararası ölçekte ticareti konusunda yirmi yıl araştırma deneyimine sahip olan Brodie bu konuda elliden fazla makale ve kitap bölümü yayınlamıştır. Birleşik Krallık, Yunanistan ve Ürdün’de arkeoloji projelerinde çalışmıştır, ve halen de Yunanistan’da çalışmaya devam etmektedir.

Çalışmalarına şu adreslerden ulaşılabilirsiniz:

Kaçakçılık Kültürü: http://traffickingculture.org/people/neil-brodie/

Toplu Yıkım Pazarı: http://www.marketmassdestruction.com/