Antik Çağlardan Günümüze Kent Alanı ve Peyzaj Kültürü SempozyumuKoç Üniversitesi VEKAM, 9 Mayıs 2019 tarihinde Başkent Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Billur Tekkök Karaöz öncülüğünde kent oluşumu ve düzenlemesinde peyzajın önemini vurgulamak amacıyla Antik Çağlardan Günümüze Kent Alanı ve Peyzaj Kültürü Sempozyumunu düzenlemekten mutluluk duyuyoruz.

PROGRAM İÇİN <<

ÖZET KİTABI İÇİN <<