Editör: Billur Tekkök Karaöz
Dili: Türkçe
Yayıncı: Koç Üniversitesi
Yayın yeri: Ankara
Kategori: Sanat tarihi, kent tarihi
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 212
Ölçü: 19,5 x 25 cm.
ISBN: 978-625-8022-12-4

Bu kitap, Koç Üniversitesi VEKAM tarafından 9 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen Antik Çağlardan Günümüze Kent Alanı ve Peyzaj Kültürü adlı sempozyumda sunulan bildirilerin bir derlemesidir.

Anadolu, Mezopotamya, Mısır’da  MÖ 3. binyıldan beri yaşanan kentleşme sürecinde seçilen yerleşim alanları, iskân özellikleri ile verimli topraklar, su kaynakları ve doğal kaynakların kullanımı yayında bir araya getirilmiştir. Ayrıca askeri seferler sırasında bahçe bitkilerinin farklı bölgelerden getirilip dikilmesi ile kültürlerin yönetim propagandasındaki rolü tartışılmış;  Roma kültüründe yaşam ve üretimi birlikte barındıran evin (domus), çoklu değere sahip bir  yapı bütünü olarak yönetimi, sınıfı belgelemesi ve sanata katkısı incelenmiştir.

Konstantinopolis’in   Doğu Roma’nın başkenti yapılmasının ardından  artan nüfus doğrultusunda  tarım alanlarının yönetimi, meyve, sebze yetiştiriciliği;   20. yüzyılın başlarına kadar bağ olarak kullanılmış teras ekim alanına sahip Mavrucandere ve Ürgüp yakınlarındaki Karlık köyünde yeni keşfedilen şarap işlikleri; Orta Çağ’da kilisenin yönetiminde olan ilaç yapımı için özel bitki ekimleri ve tıbbi bitki bahçeleri yayında işlenen diğer konulardır.

Yayında ayrıca Osmanlı dönemi bahçe kültürü; yabancı gezginlerin aktarımları, vakıf kayıtları ve edebi kaynaklarla incelenmiş,  18. yüzyıldan sonra saray köşkler ve kentsoylu evlerinde yer alan yağlıboya peyzaj ve natürmortlardan örneklerle  sunulmuştur.  Lale Devri’nde saray mimarisindeki değişimin bahçeye nasıl yansıdığı ve 19. yüzyılda Osmanlı saray bahçelerinin tasarımında peyzaj öğeleri ile yeni egzotik, yaprak dökmeyen çiçekli bitkilerin iklime alıştırılarak bahçelere dikilmesi konuları ele alınmıştır.

Yayında son olarak Cumhuriyet döneminde Ankara’daki imar faaliyetlerinde ve kültürel peyzajın biçimlenmesinde peyzajın rolü, 1940’lardan 1960’lara bu dönüşüm sürecini yaşamış kent halkının zihin haritasından izlenmiştir.

Kitabın, kent peyzajı üzerine çalışmalar yürüten araştırmacılar için önemli bir başvuru kaynağı olması hedeflenmektedir.