Alfabe ve Matbuat: Türkiye’de Alfabe Devrimi ve Matbuat Rejimi 1928-1939

Mart 26, 2021

Konuşmacı: Prof. Dr. M. Sinan Niyazioğlu

Moderatör: Mehtap Türkyılmaz

3 Nisan 2021, 14.00 

57. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikle VEKAM yayınlarından çıkan, Prof. Dr. M. Sinan Niyazioğlu tarafından kaleme alınan Alfabe ve Matbuat : Türkiye’de Alfabe Devrimi ve Matbuat Rejimi 1928-1939 yayınının sunumu 3 Nisan 2021 tarihinde Mehtap Türkyılmaz moderatörlüğünde çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Alfabe ve Matbuat, Erken Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde ulusun inşası söyleminin, alfabe kitaplarından resmî propaganda yayınlarına uzanan geniş ölçekteki matbuat ürünleriyle somutlaştırılmasının ve kitlelere aşılanmasının on yıllık siyasetini inceliyor. Yayın, Türkiye’de millî yazılı kültürü belirleyen Alfabe Devrimi’nin ve millî matbuat kültürünü biçimlendiren matbuat rejiminin gelişim süreçlerini, Türkiye’nin komşusu ve müttefiki olan siyasal rejimlerle 1920’li ve 1930’lu yıllarda kurduğu kültürel ilişkiler üzerinden karşılaştırarak ele almayı ve iki dünya savaşı arasında Türkiye’deki uluslaşma siyasetinde öne çıkan millî matbuat kültürünü yeniden okumayı öneriyor.

Etkinlik dili Türkçedir.

Kayıt için <<