ULUSLARARASI KÜLTÜREL MİRASIN VE KÜLTÜREL BELLEK KURUMLARININ YÖNETİMİ KONGRESİÜniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) 1991 yılından bu yana Türkiye’de Kütüphanecilik ve bilgi bilim ile ilgili  güncel konuları çeşitli platformlarda gündeme getiren ve uygulamacıların farkındalıklarını artırmaya yönelik yıllık konferanslar düzenlemektedir.

Her yıl geleneksel olarak farklı üniversiteler, resmi kurumlar ve sponsorların desteği ile gerçekleştirilen geleneksel ÜNAK toplantılarının 2014 yılı için ana teması “Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi”  olarak belirlenmiştir. Kongreye VEKAM, ulusal ve uluslararası uzmanları davet ederek destek vermiştir.