Semahat-Nusret Arsel koleksiyonunda yer alan keseler para, mühür ve saat keselerinden oluşmaktadır. Büyük bir kısmı ipekli iplikle, tığ işi örülen keseler gündelik yaşamın canlı ve önemli noktalarını işaret ederler. Para ve mühür keseleri kentin içindeki ticareti ve alışverişi yansıtırken saat keseleri 19. yüzyıl sonunda zaman ölçümünde ortaya çıkan farklılaşmanın parçasıdırlar. Ankara Bağ Evi’ndeki sergilenen para keseleri orta katta bulunmaktadır.