Detay Metin:Cumhuriyet çocuklarının gelişiminde ve toplumun ilerlemesinde eğitimin ne denli önemli bir yer tuttuğunu bilen Mustafa Kemal Atatürk ve milli eğitimin öncü kadrosu,  analitik düşünme yeteneğine sahip, tarih bilinci olan, yaratıcı, yapıcı kuşakların yetişmesi amacıyla bir eğitim sistemi kurmuşlardır.

Akılçağı Projesi’nin amacı, 1928 – 1938 dönemine ait  eğitim ve öğretim belgelerini derlemek ve bir koleksiyon oluşturmak, ardından dönemin eğitim sistemini değişik vasıtalarla incelemektir.

Bu doğrultuda derlenen koleksiyondan bir sergi hazırlanarak Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde izleyiciyle buluşturulmuş, konu uzmanı akademisyenlerin katıldığı paneller düzenlenmiştir.

Projenin sonraki aşamasında VEKAM, siyaset bilimci Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya tarafından kaleme alınan Eğitimin Başkenti Ankara adlı kitabı Türkçe ve İngilizce olarak yayımlamıştır.