Proje Yürütücüsü:

Doç. Dr. Öğr. Üyesi Ali Metin Büyükkarakaya, Hacettepe Üniversitesi

Proje ile birlikte Orta Anadolu’da, Ankara Nallıhan İlçesi Çayırhan Beldesinde yer alan Juliopolis antik kentinden ele geçmiş insan iskelet kalıntılarının disiplinlerarası incelemesi amaçlanmaktadır. Tarihi Coğrafya açısından Bithynia bölgesinin doğu sınırında yer alan Juliopolis kenti yaklaşık 65 yıl önce yapılan Sarıyar Baraj Gölü suları altında kalmıştır. Kentin nekropolünde 2009 yılından itibaren yapılan kurtarma kazıları sayesinde 500’ü aşkın mezar Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeologlarınca yürütülen kazılarla gün ışığına çıkartılmıştır.

Proje kapsamında, biyoarkeolojik temel inceleme sonucunda topluluğa ait nüfus yapısı ve sağlık durumununun belgelenmesi ve antik DNA analizlerinin yapılarak topluluğa ait kalıtsal bilginin genom düzeyinde çözümlenmesi hedeflenmektedir.

Projenin Temel Hedefleri

  • Juliopolis nekropolinden elde edilmiş tüm insan kalıntılarının yaş, cinsiyet tahminlerinin gerçekleştirilmesi, demografik yapının oluşturulması,
  • Juliopolis nekropolinden elde edilmiş insan kalıntılarında tüm paleopatolojik verinin toplanması, Sağlık ve beslenme durumunun aydınlatılması,
  • Antik DNA yöntemi ve morfolojik yöntemler ile topluluğu genetik yapısının ortaya çıkarılması,
  • İzotop çalışmaları ile beslenme, yerlilik-göçmenlikle ilgili sorunsalların çözümlenmesi,
  • İleri düzey analizlerin biyoarkeolojik örneklemlerde kullanımının yaygınlaştırılması,
  • Proje ile antik DNA, izotop analizi ve diğer teknolojik uygulamalarda çalışabilecek eleman yetiştirilmesi,
  • Proje sürecinde ve bitiminde çeşitli yöntemler (sempozyum, kitap, makale, web sayfası vb.) kullanılarak Juliopolis’in ve dolayısıyla Ankara’nın tarihinin gerek arkeolojik gerekse antropolojik açıdan olmak üzere özellikle öğrenci ve öğretmenler olmak üzere geniş kitlelerce tanınırlığının artmasının sağlanması.