Cinsel Taciz Alternatif Bir GörüşKoç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM), Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırı Birimi ve Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) işbirliği ile Prof. Jane Gallop tarafından verilen “Cinsel Taciz: Alternatif Bir Görüş” adlı konferans, 10 Kasım 2014 tarihinde Ankara

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde gerçekleşti.