VEKAM Araştırma Sunumları 2020

Kasım 16, 2020

Koç Üniversitesi VEKAM her yıl açtığı Araştırma Ödülü programı çerçevesinde özgün araştırmaları desteklemektedir. Desteklenen araştırmacılar tarafından yürütülen projeleri kamuoyuna duyurmak ve araştırmacılar arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 27 Kasım 2020 tarihinde Araştırma Sunumları etkinliği gerçekleştirilecektir.

 

Zoom Online Kayıt için tıklayınız>>

Sunum_Özetleri

Program

13.30 Açılış

13.30-13.40 Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu

Direktör, Koç Üniversitesi VEKAM

13.40-14.10 İktisadi ve İdari Bilimlerde Etkili Araştırmalar

Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı

Dekan, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

14.10-15.10     I. Oturum

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Ekosistem Hizmetlerinin Ankara Kenti İçin Öneminin Değerlendirilmesi
Özlem Uğurlu
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Ana Bilim Dalı

Ankara’da Yaşayan Suriyeli Göçmenlerin Mekansal Dağılım Deseni ve Gündelik Yaşam Pratikleri                                     

Sezen Savran Penbecioğlu
Araş. Gör. Dr., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi

Muhtelif İşlerin Kentsel Dönüşümü: Çinçin Bağları Saha Notları Üzerinden Eleştirel Bir Çerçeve

Gülşah Aykaç
Dr. Yarı-zamanlı Öğr. Gör., TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

15.10-15.30 Soru-cevap

15.30-15.40 Ara

15.40-16.40    II. Oturum

Siyasal İdeolojiler Bağlamında Mekân İsimlendirmeleri: Ankara’daki Kültür Merkezleri Örneği

Nurettin Özgen
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü
Volkan İdris Sarı
Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

On sekizinci Yüzyıl Ankara’sında Gıda Tüketimi ve Yeme-İçme Alışkanlıkları
Sümeyye Hoşgör Büke
Dr.

Ankara’daki Osmanlı Dönemi Boyalı Nakışlar ve Duvar Resimleri

Muzaffer Karaaslan
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

Legacy of Grape: A Socio-Cultural and Spatial Analysis of Ankara’s Wine Production History

José Duarte Ribeiro
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Duygu Cihanger Ribeiro
Dr., Öğretim Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
João Santos Duarte
Türkiye Correspondent for the Portuguese Broadcaster TSF

16.40-16.50 Soru-Cevap