Kent Tarihi Araştırmalarında Birincil Kaynakların KullanımıSon başvuru tarihi:20 Eylül 2023
Kimler Başvurabilir
Disiplin ve alan farketmeksizin kent tarihi ile ilgili bilimsel araştırmalarda birincil kaynakların kullanımı konusunda bilgi ve yetkinlik kazanmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencileri, öğretim üyeleri ve görevlileri, ilgili konularda çalışmalar yürüten uzmanlar ve araştırmacılar başvurabilirler.
Başvuru Şartları

  • Başvuru ve katılım ücretsizdir.
  • Katılım devamlılığı gereklidir.
  • Kontenjan 40 kişi ile sınırlıdır.
  • Başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.
  • Başvuru formuna yüklenecek niyet mektubunun önceden hazırlanması önerilir (500 kelimeyi aşmamalıdır).
  • Program,  yüz yüze olarak Ankara Bağ Evi‘nde gerçekleşecektir.

BAŞVURU FORMU
Library of Congress (LOC), birincil kaynakları, ele alındığı dönemde yaratılan orijinal belgeler ve nesnelere atıfta bulunarak, tarihin ham maddeleri olarak tanımlar. Birincil kaynaklar, belirli bir zaman ve mekândaki olayları yeniden anlatan, analiz eden veya yorumlayan ikincil kaynaklardan farklı olmakla birlikte; kanıta dayalı bilimsel çalışmaların odağındadırlar ve ait olduğu dönemin zaman ve mekânına tanıklık etmektedirlerdir. Bu özellikleri, birincil kaynakları, tartışmasız kent tarihi araştırmalarının en önemli başvuru kaynağı yapmaktadır.

Kent tarihi araştırmalarında birincil kaynakların öneminden yola çıkarak hazırladığımız bu eğitim programı kapsamında; arşiv materyalleri, arkeolojik ve etnografik eserler ile mimari eserler ve anıtlar olmak üzere birincil kaynaklar, dört farklı modülde ele alınacaktır.

Eğitim programının; kent araştırmaları alanında çalışmalar yürüten araştırmacılar için tarihsel düşünme becerilerini geliştirme, araştırmadaki zaman, mekân ve insan unsurları arasındaki ilişkiselliği ortaya çıkarabilme; birincil kaynaklara ulaşma, bu kaynakları değerlendirme  ve etkin kullanabilme konularında gerekli becerileri kazandırması hedeflenmektedir.

Programın ilk günü, belirlenen kaynak türleri çerçevesinde konuların ele alınacağı seminerlerden, ikinci günü ise katılımcılar ile birlikte gerçekleştirilecek atölye çalışmalarından oluşmaktadır.

Modül 1
Kent Tarihi Araştırmalarında Birincil Kaynak Olarak Arşiv Materyali
Doç. Dr. Bahar Gürsel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Modül 2
Kent Tarihi Araştırmalarında Birincil Kaynak Olarak Arkeolojik Eserler
Prof. Dr. Billur Tekkök, Başkent Üniversitesi
Modül 3
Kent Tarihi Araştırmalarında Birincil Kaynak Olarak Etnografik Eserler
Doç. Dr. Sema Demir, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Modül 4
Kent Tarihi Araştırmalarında Birincil Kaynak Olarak Mimari Eserler ve Anıtlar
Prof. Dr. Nuray Bayraktar, Başkent Üniversitesi
Kazanımlar

Katılımcılar,

  • Disiplinlerarası bir çalışma alanı olan kent tarihi araştırmalarında özgün kaynak gereksinimini tanımlayabilecek ve kullanılabilecek kaynak türleri hakkında bilgi edinebileceklerdir.
  • Araştırmada gereksinimlerine yönelik kaynakları seçme, seçilen kaynaklardan bilginin elde edilmesi ve elde edilen bilginin değerlendirilmesi süreçlerine yönelik akademik bakış açısı kazanacaklardır.
  • Araştırmalarda birincil kaynakların, nasıl veri/bulgu/araştırma nesnesi olarak kullanılacağı, kullanımda dikkat edilecek bilimsel etik kuralların neler olduğu konusunda bilgi edinebileceklerdir.
  • Kentlerin çok katmanlı yapısını, farklı kaynak türleri üzerinden okuyabilecekleri bir deneyim kazanacaklardır.

Katılımcılardan Beklenenler

Katılımcılardan eğitime katılmadan önce sunulacak rehberleri inceleyerek gelmeleri beklenmektedir.

Katılımcılar, her bir atölye için belirlenen konularda birincil kaynakları araştırıp atölyeye katılım sağlayacaktır. (Katılımcılar hazırlıklarına ilişkin dokümanları çıktı alıp yanlarında getirebilirler.)

Katılımcılar ihtiyaç duymaları durumunda kişisel bilgisayarları ile katılım sağlayabilirler, gereksinim duydukları ek malzemeleri (kalem, kağıt, post-it, marker vb) yanlarında getirebilirler.

*Programı tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.