Editor: Nuray Bayraktar
Dili: Türkçe
Yayıncı: VEKAM
Yayın yeri: Ankara
Kategori: Mimarlık tarihi
Sayfa sayısı: 268

“Ankara’da İz Bırakan Mimarlar” projesi, Başkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) işbirliğiyle 2017 yılında başlamış olup, 2020 yılında tamamlanmıştır. Proje, T. Elvan Altan (Orta Doğu Üniversitesi Mimarlık Bölümü), Nuray Bayraktar (Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü)  ve Umut Şumnu (Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü )tarafından yürütülmekte olup; proje ekibi başta Başkent Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerden -Burcu Ateş, Deniz Avcı Hosanlı, Elif Selena Ayhan Koçyiğit, Nehir Bera Biçer, Elif Cemre Çelikkan, Cem Dedekargınoğlu, Sabahat Selcan Dökmen Aykaç, Bengi Su Ertürkmen Aksoy, Beril Kapusuz Balcı, Onur Kutluoğlu, Nihan Oya Memlük Çobanoğlu, Neris Parlak Temizel,Tuna Öğüt, Seçil Özcan Geylani, Selim Sertel Öztürk, İlknur Sudaş, Hüma Tülce Uman, Melek Pınar Uz Baki- konuyla ilgili genç akademisyenlerden ve araştırmacılardan  oluşmaktadır. Kentte önemli izler bırakan mimarları gündeme getirmeyi amaçlayan ve yeni çalışmalarla genişletilmesi düşünülen bu proje ile  her yıl Ankara’da tasarladıkları konut, kamu ve sivil mimarlık yapıları ile özel bir önemi hak eden dört mimar/mimar grubu üzerine odaklanılarak, toplam 14 mimar/mimar grubunun çalışılması hedeflenmiştir. Proje sürecinde; odaklanılan mimarlara/mimar gruplarına ve yapılarına ilişkin araştırma ve belgelemeler yapılmış ve  düzenlenen panellerde sunulmuştur. Bu kapsamda düzenlenen IV. panelde, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi kampüsleri ve bazı konut yapılarının tasarımcısı olarak bilinen, ancak hakkında yapılmış araştırma ve yayın  sayısı oldukça sınırlı olan Sabih Kayan’ın mimarlık serüveni ve resim, iç mekan tasarımı ile sahne tasarımı çalışmaları ele alınmıştır. Panelin sunuşlarının Nuray Bayraktar tarafından derlenmesiyle oluşturulmuş olan bu e-kitap, VEKAM Yayınları aracılığıyla araştırmacıların ilgisine sunulmaktadır.