Proje Yürütücüleri: Doç. Dr. Burcu Zeybek; Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk, Doğuş Üniversitesi

Koç Üniversitesi VEKAM, 2022 yılında yürütücülüğünü Doğuş Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Burcu Zeybek ve Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk’ün yaptığı, Marka Kent Yaratma Sürecinde Müzelerin Rolü: Ankara Örneği başlıklı, iletişim odaklı projeyi desteklemeye başlamıştır.  Proje, Kültürel mirasın marka kent yaratma sürecinde önemine dikkat çekmek; kentlerin marka iletişimi yönetimleri kapsamında müzelerin çekici unsurlar olarak algılanması konusunda tespitlerde bulunmak, marka kentlerin iletişim sürecinde müzelerin rolünü tespit etmek ve kültürel mirastan marka kent yaratma ve markanın sürdürülebilirliğini sağlama konusuna öneriler getirmeyi amaçlamaktadır.