Hafıza Arşivimizden Ankara’nın Pasajları

Nisan 5, 2021

15 Nisan 2021

14.00-15.30

Konuşmacı: Dr.Öğr.Üyesi Güliz Öktem Taşdemir

Hafıza Arşivimizden Ankara’nın Pasajları

Cumhuriyet’in ilanı ile Ankara ve özellikle Yenişehir, bütüncül bir değişimin ve dönüşümün öncül izlerini oluşturan kentsel arayüzü tarifler. Bu arayüz, yeni kentlilere ev sahipliği yaparken barındırdığı nüfusu dönüştürür, yeni kentsel alışkanlıkları, mekanları biçimlendirmeye ve oluşturmaya başlar. Gündelik yaşam pratikleriyle birlikte Yenişehir, yüzyıl ortası modern rutinlerini sosyo-ekonomik, kültürel, siyasal alanın değişim ve dönüşümüyle birlikte kentin sokaklarına taşırken, kentin omurgası Atatürk Bulvarı, bu hareketliliğin ve yeni ticari eğilimlerin önemli bir taşıyıcısı konumundadır. Bu bağlamda kentin bireyleri ve gündelik olarak oluşturduğu hafızanın bir parçası olan mekân, kendisini bu hareketliliğin içinde yaşayan bir organizmaya ve uzantısı olan kentsel iç mekanlara, pasajlara dönüştürür.

Bu konuşma, tarih yazımında aktarılagelmeyen kolektif bir hafıza ve dört pasaj incelemesi bir arşivi keşfetmeye davet ederken, pasaj mekanlarını değişen dönüşen öğeleriyle yeniden hatırlamayı amaçlamakta, böylelikle, güncel zaman aralığı ile temasını da sorgulamayı hedeflemektedir. Konuşmayla birlikte kentsel/kamusal mekân örnekleri olarak pasajların potansiyel gücü, araştırmacının hafıza arşiviyle birlikte tartışmaya açılmış olacaktır.

Etkinlik türkçe ve çevrimiçi olarak kayıtlı katılımcılarla gerçekleşecektir.

 

Kayıt için <<