Küçük Belgelerin Ayrıntılı ve Büyük Dünyası: Cumhuriyet Dönemi Restoran ve Davet Menüleri

Şubat 28, 2023

9 Mart 2023

14.00 – 15.30

Konuşmacı: Doç. Dr. Bahar Gürsel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Konferans çevrimiçi ve kayıtlı olacaktır.

Benzer örnekleri Eski Mısır, Asur ve Çin’deki Song Hanedanı döneminde bulunsa da kökeni Latince minutus (çok küçük veya önemsiz) kelimesine dayanan ilk menü, on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da ortaya çıkmış ve zamanla restoran girişlerine yerleştirilen yemek listelerinin yerini bugünkü haliyle bilinen menüler almıştır. Yirminci yüzyılla birlikte yemek listelerinin restoranlarda kullanımları artmış, tasarımları önem kazanmış ve kişilere yemek seçiminde hem yol gösterecek hem de algılarını etkileyecek bireysel belgeler haline gelmiştir. 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin ilanından itibaren, değişen ve gelişen eğlence ve sosyal hayat tanımlarına da bağlı olarak, menüler gündelik hayatta belirgin bir yere sahip olmuştur. Üretildikleri dönemlerin ekonomik, kültürel ve sosyal özelliklerini ve yeme içme alışkanlıklarını yansıtan birinci el kaynaklar olan menüler,araştırmacılara ait oldukları lokanta ve restoranlar ve bu mekanların müdavimleri hakkında da kayda değer bilgiler sağlamaktadır. Resmi davetlerde misafirlere sunulmuş olan ziyafet listeleri ise “gastrodiplomasi” incelemeleri için önemli örnekler haline gelmiştir. Bu konuşma, tarihteki menü örneklerine kısaca değinerek ülkemizde son asır içinde üretilmiş olan restoran ve davet menülerinin birkaçını ayrıntılı bir şekilde inceleyecektir.