VEKAM 2021 Araştırma Ödülleri Çağrısı Açıldı !

Aralık 6, 2021

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (VEKAM), disiplin ve alan kısıtlaması olmaksızın Ankara ve
çevresinin;
• Toplumsal, kurumsal ve ekonomik tarihini,
• Kültürel, sosyal, coğrafi ve çevresel özelliklerini,
• Kentsel, tarihsel, kültürel, edebî ve sanatsal gelişimini,
• Somut ve somut olmayan kültürel mirasını,
• Tarih içinde diğer kentler ve ülkelerle diplomatik, kültürel ve ekonomik
ilişkilerini,
• Hukuk, tıp, eğitim alanında tarihsel süreç ve uygulamalara ilişkin kentsel
unsurları,
• Kentsel yönetim ve kırsal bölge, kalkınma, büyüme, sürdürülebilirlik,
turizm, doğal kaynaklar, demografik ve iklim değişikliği konularını
araştıran, inceleyen bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla
araştırma ödülü çağrısı açmıştır.
Ödül kapsamında en az 5 adet araştırmanın her birine en fazla 10.000 TL
olmak üzere maddi destek sağlanacaktır.
Başvurular en geç 4 Ocak 2021 tarihine kadar iletilmelidir.

Başvuru ve detaylı bilgi için >>