Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), disiplin ve alan kısıtlaması olmaksızın Ankara ve çevresinin;

  • Toplumsal, kurumsal ve ekonomik tarihini,
  • Kültürel, sosyal, coğrafi ve çevresel özelliklerini,
  • Kentsel, tarihsel, kültürel, edebî ve sanatsal gelişimini,
  • Somut ve somut olmayan kültürel mirasını,
  • Tarih içinde diğer kentler ve ülkelerle diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerini,
  • Hukuk, tıp, eğitim alanında tarihsel süreç ve uygulamalara ilişkin kentsel unsurları,
  • Kentsel yönetim ve kırsal bölge, kalkınma, büyüme, sürdürülebilirlik, turizm, doğal kaynaklar, demografik ve iklim değişikliği konularını araştıran, inceleyen bilimsel çalışmalar için her yıl Kasım-Aralık aylarında araştırma ödülü çağrısı açmaktadır.

Ödül kapsamında en az 5 adet araştırmanın her birine en fazla 10.000 TL olmak üzere maddi destek sağlanmaktadır.