Atölye: Ankara’yı Anılardan OkumakYürütücü
Prof. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Son başvuru tarihi:29 Şubat 2024
Başvuru Koşulları

 • Atölye, anılar üzerinden kent belleğinin izini sürmek isteyen her alandan (edebiyat, mimarlık, şehir ve bölge planlama, sosyoloji, tarih, sanat tarihi, güzel sanatlar, arkeoloji, coğrafya, iletişim gibi bölümlerin yanı sıra kent ve bellek çalışmalarına ilgi duyabilecek diğer bölümlerden) araştırmacıların başvurusuna açıktır.
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri önceliklidir.
 • Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.
 • Başvurular değerlendirilerek programa kabul edilen başvuru sahipleri eposta yoluyla bilgilendirilecektir.
 • Program, altı hafta boyunca yüz yüze olarak Ankara Bağ Evi’nde gerçekleşecektir.

Sorularınız için: aayaokur@ku.edu.tr

Başvuru belgeleri

 • Akademik özgeçmiş (başvuru formunda ilgili alana yüklenecektir).
 • Niyet mektubu: Niyet mektubunda kendinizi tanıtmanız; kent ve bellek araştırmalarıyla, Ankara’yla bağınızı, atölyeden beklentinizi ve kendi araştırmalarınızda bu çalışmanın olası katkısına ilişkin düşüncelerinizi ifade etmeniz beklenmektedir (başvuru formunda ilgili alana yüklenecektir).

BAŞVURU FORMU
Amaç ve yöntem

Kentlerin tarihi sadece yazılı ve görsel belgelerden değil, yazınsal metinlerden de okunur. Kenti anlamak, algılamak ve hissetmek için anılar değerlidir. Anılar ve özyaşamöyküleri kişisel metinler gibi görünseler de toplumsal ve kentsel belleğe ilişkin birçok ayrıntıyı içerir. Bu da kentin farklı katmanlarını farketmek demektir.

Atölye çalışması için seçilen metinlerde duygular, izlenimler, algılar, kent yaşamı, gündelik yaşam açısından Ankara’nın nasıl betimlendiği, Ankara’nın hangi özellikleriyle işlendiği, eserde anlatılanlardan bugüne nelerin kaybolduğu nelerin hâlâ süregeldiği belirlenmeye çalışılacaktır.

Metinlerde Ankara’yla ilgili bölümler, paragraflar, cümleler üzerinde düşünülecek, sınıfta çok yönlü tartışılacaktır. Farklı disiplinlerden katılımcılara açık bir atölye olacağından her üyenin kendi bilgi alanının zenginliğini tüm üyelere aktarabilmesi açısından verimli bir çalışma ortamı beklenmektedir.

Katılımcıların metinleri önceden okuyarak, önemli buldukları yerleri işaretleyerek, notlar çıkararak, ilgili kaynakları tarayarak, hazırlanarak atölyeye katılmaları önemlidir. Dersler genel bir tartışma halinde ilerleyecektir. Okuma ve tartışmalarda etkin tutum, atölye sonunda katılımcılar tarafından kaleme alacakları özgün metinlerin alt yapısını oluşturmaları açısından da önemlidir.

Program

  Tarih İçerik
1.      Hafta 15 Mart 2024 Cuma 15.00-17.00 Anılar, kişisel bellek ve kent: Genel değerlendirme ve alanyazın

 

2.      Hafta 22 Mart 2024 Cuma 15.00-17.00 Türk’ün Ateşle İmtihanı, Halide Edib Adıvar
3.      Hafta 29 Mart 2024 Cuma 15.00-17.00 Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar
4.      Hafta 5 Nisan 2024 Cuma 15.00-17.00 Hüznün Coşkusu Altındağ, Yaşar Seyman
5.      Hafta 19 Nisan 2024 Cuma 15.00-17.00 Göç Temizliği, Adalet Ağaoğlu
6.      Hafta 26 Nisan 2024 Cuma 15.00-17.00 Yazı taslakları üzerinde tartışma ve sözel değerlendirme

Kazanımlar

 • Katılımcıların, bir edebi tür olarak anıların değerini farketmeleri, anılardan hareketle kenti ve kentin katmanlarını etkin bir yaklaşımla okumaları amaçlanmaktadır.
 • Farklı disiplinlerde araştırmacılardan seçilen katılımcılar, kent ve bellek çalışmaları çerçevesinde çok yönlü ve zengin bir tartışma ortamında buluşma şansı elde edecektir.

 

 • Atölye, katılan kişilerin tartışma, çözümleme, karşılaştırmalı düşünme ve yazma becerilerini öne çıkartmayı amaçlamaktadır.

Program gereklilikleri

 • Kaynakçadaki eserlerden özellikle Connerton ve Halbwachs’in atölye başlamadan okunması önerilir.
 • Katılımcıların devamlılığı temel koşuldur.
 • İçerikte adı geçen eserlerin dikkatle okunarak çalışmalara hazırlıklı gelinmesi zorunludur.
 • Atölye süresince tüm katılımcıların etkin olarak metin tartışmalarına katılmaları önemsenmektedir.
 • Atölye sonunda katılımcılardan bu eserlerde belirledikleri bir soruna odaklanmaları ve 8-10 sayfalık bir değerlendirme yazısı hazırlamaları, yazılarında içerik olarak kente dair kişisel gözlemlerini, deneyimlerini, algılarını eserlerden biri ya da birkaçıyla ilişkilendirerek tartışmaları beklenmektedir.
 • Atölye ürünü olarak ortaya çıkacak yazıların yayımlanması, sergilenmesi, vb. süreçler VEKAM ilkeleri çerçevesinde yürütülecektir.
 • Devamlık ve yazılı ürün değerlendirmesi sonucunda, atölye bitiminde katılım belgesi verilecektir.

Kaynakça

 • CONNERTON, Paul (1999) Toplumlar Nasıl Anımsar (Çev. A. Şenel) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • CONNERTON, Paul (2018) Modernite Nasıl Unutturur (Çev. K. Kelebekoğlu) İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • GÖKALP ALPASLAN, Gonca ve Pelin ŞAHİN TEKİNALP (Haz.) (2016) Kültürel Mirasın İzinde Ankara. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları (http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr).
 • GÖKALP ALPASLAN, Gonca (2016) Özyaşamöyküsünde Yazarın Yeniden Doğuşu, Ankara: Ürün Yay.
 • HALBWACHS, Maurice (2016) Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri (Çev. B. Uçar) İstanbul: Heretik Yay.
 • HALBWACHS, Maurice (2018) Kolektif Bellek (Çev. Z. Karagöz) İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • NORA, Pierre (2006) Hafıza Mekânları (Çev. M.E. Özcan), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.