VEKAM Yerel Bellek Sertifika Eğitimi Kapanış Programı

Mart 23, 2022

Gil Pasternak, De Montfort Üniversitesi (İngiltere) Fotoğrafik Tarih Araştırma Merkezi'nde (PHRC) fotoğrafik kültürler ve miras profesörüdür. Çalışmaları kapsamında; fotoğrafın siyaset ve kültürel miras uygulamalarıyla kesişimlerini araştırarak, ulusal ve topluluk fotoğrafik dijital mirasının kullanımlarına odaklanmaktadır. Son yayınları arasında The Handbook of Photography Studies (Routledge, 2020) ve “Photographic Digital Heritage in Cultural Conflicts” (Photography & Culture, 2021) özel sayısı yer almaktadır. 2018-2021 arasında Pasternak, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Kültürel Çatışmalarda Dijital Miras (DigiCONFLICT) araştırma projesinin Proje Lideri olarak görev yapmıştır. Günümüzde ise; UKRI (United Kingdom Research and Innovation) tarafından fonlanan katılımcı bir araştırma projesi olan ve okullarda yerel tarih eğitiminde topluluk temelli fotoğrafik dijital mirasın potansiyel istihdamını araştıran, Anlatılmamış Göç Deneyimlerini İmgeleme Projesi’nde Proje Lideri (UKRI) olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. Gil Pasternak
Photographic History Research Centre (PHRC), De Montfort University (UK).

Pınar Çevikayak Yelmi 1985’te İstanbul’da doğdu. Lisans derecesini ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden (2008), yüksek lisans derecesini ise Politecnico di Milano Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden (2012) aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında, İstanbul’un sesleri ile ilgili çalışmalara başladı. İstanbul’un kültürel seslerindeki zenginlik, Yelmi’yi bu konuda daha derin bir araştırma yapmaya teşvik etti ve İstanbul’un sesleri alanındaki çalışmalarına Koç Üniversitesi Tasarım, Teknoloji, Toplum Bölümü’nde (2012-2017) yaptığı doktora ile devam etti.

Doktora araştırmasında, şehrin günlük hayatına ve kültürüne işitsel bir perspektiften yaklaşmayı, işitsel kültürel değerleri koruma altına almayı ve bu değerleri somut olmayan kültürel miras kapsamında korumayı amaçlayan “İstanbul’un Sesleri” projesini yürüttü. Alanında ilk ve tek olan “İstanbul’un Sesleri” koleksiyonu, Avrupa’nın işitsel mirasını korumayı amaç edinen Europeana Sounds gibi birçok global platform ile de paylaşıldı. Yelmi, toplumun bu alandaki farkındalığını artırmak için biri interaktif (ANAMED), diğeri deneyimsel (Studio-X Istanbul) olmak üzere iki sergi tasarladı. Ayrıca bu koleksiyon ile 15.İstanbul Bienali dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası sergilerde de yer aldı. British Library’deki üç aylık araştırması sırasında Londra’nın sesleri koleksiyonunu oluşturmaya başladı. Bunlarla birlikte birçok atölye çalışması ve ses yürüyüşü düzenledi, ulusal ve uluslararası ödüller aldı, araştırmasını ulusal ve uluslararası konferanslarda sundu ve makaleleri uluslararası dergilerde yayınlandı.

Yelmi, bu ses koleksiyonunu genişletmeyi hedefleyen “Soundsslike” projesini de başlattı. “Soundsslike” projesi, korunmaya değer bulunan tüm seslerin paylaşılabileceği, ilgilenen herkesin katkıda bulunabileceği ve seslerin korunmasını kolektif bir çalışmaya dönüştürmeyi amaçlayan kitle-kaynaklı interaktif bir platformdur. Yelmi, bu platformu global çapta bir projeye dönüştürmek için çalışmalarına devam etmektedir. Yelmi, şu anda Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak bölüm başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çevikayak Yelmi
Işık Üniversitesi

Nil Tuzcu, bilgi tasarımı, veriye dayalı hikaye anlatımı ve dijital beşeri bilimlerin kesişiminde çalışan yaratıcı teknoloji uzmanı ve multimedya tasarımcısıdır. Multidisipliner çalışmalarında, karmaşık siyasi, ekonomik ve coğrafi verileri kamuya açık ve anlaşılabilir hale getirmek için görsel anlatılara dönüştürüyor. Cornell Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi gördükten sonra çalışmalarına Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'de bilgi teknolojileri ve kentsel politika üzerine devam etti. Projeleri, Information is Beautiful Awards'a üç kez aday gösterildi ve Digital Humanities Awards tarafından en iyi veri görselleştirme ödülünü kazandı. Dünya'nın önde gelen kurumları ve medya organları tarafından tanınan kapsamlı bir multimedya arşivi olan İstanbul Kentsel Veri Tabanı'nın yaratıcısıdır. Bu proje, açık erişimli bir ortam sunarak İstanbul'un kolektif hafızasının ve kentsel mirasının korunmasına yardımcı oluyor. Avrupa Birliği, Harvard Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Northeastern Üniversitesi, Salt Art Enstitüsü, !F Uluslararası Film Festivali, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Duke Üniversitesi gibi çok sayıda etkinlik ve kurumda konuşmacı olarak yer aldı. Halen Harvard Kennedy School, Growth Lab'de veri ve deneyim tasarımı projelerini yönetmektedir.

Nil Tuzcu
Veri ve Tasarım Lideri, Harvard Üniversitesi

Dr. Davis, doktora derecesini 2017 yılında Koç Üniversitesi’nden aldı. “Duyusal Şehircilik ve Koku Alanı: İstanbul’un Kültürel Mirasını Belgeleme ve Sergileme” başlıklı doktora tez projesinde, somut olmayan kültürel mirası, mekânın ve insanların tarihini duyusal ve bedensel deneyim üzerinden araştırmıştır. 2016 baharında Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde düzenlenen “Koku ve Şehir” sergisinin küratörlüğünü yaptı. Penn Kültürel Miras Merkezi, Allard Pierson Müzesi, Smithsonian Enstitüsü’nün Freer ve Sackler Galerileri ve Cornucopia dergisi gibi çeşitli kültür kurumlarıyla çalıştı. ANAMED’deki araştırma projesinde duyusal tarihi dijital araçlar aracılığıyla incelemekte ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS/GIS) vasıtasıyla tarihte baharat ve ıtriyat ticaretinde kullanılan yolları araştırmaktadır. Davis, CBS’yi kullanarak Osmanlı İmparatorluğu’ndaki baharat ticaretinin zamanla değişen ama belki de gücünü kaybetmeyen örüntülerini görselleştirmeyi ve analiz etmeyi amaçlıyor. Bu proje, baharat ticaretinin 16. yüzyıldaki karmaşık tarihinin daha derinlemesine bir şekilde yorumlanmasına katkıda bulunmanın yanı sıra tarihî Eminönü semtinin duyusal tarihinin ve koku alanlarının daha bütünlüklü biçimde anlaşılmasına da yardımcı olacaktır.

Dr. Lauren Nicole Davis
Kayıt için tıklayınız

Program

5 Nisan 2022

14.00-17.30

 

Yerel Bellek Çalışmaları Sertifika Programı Kapanış Konuşması 

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi

Çerçeve Konuşma 

Miras Veritabanını Etkinleştirmek: Postdijital Çağda Dijital Geçmişler 

Abstract

Prof. Dr. Gil Pasternak, Photographic History Research Centre (PHRC), De Montfort University (UK).

 

Ara 15.10-15.30 

Yerel Bellek Alanında Yenilikçi Projelerden Örnekler 

15.30-17.30 

Oturum Başkanı 

Doç.  Dr. Tülin Selvi Ünlü, Çukurova Üniversitesi 

  • İstanbul’un Sesleri 

Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çevikayak Yelmi, Işık Üniversitesi

  • Dijital Ortamda Kentsel Miras: Veri ve Hikayeler  

Nil Tuzcu, Veri ve Tasarım Lideri, Harvard Üniversitesi

  • Koku ve Şehir 

Dr. Lauren Nicole Davis

Soru-cevap 

Türkçe-İngilizce simultane çeviri yapılacaktır.

Etkinlik, Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Program,  Zoom üzerinden kayıt olan herkesin katılımına açıktır.