Yazar: Esra Sazyek
Baskı:  2. Basım
Dili: Türkçe
Yayınevi: Koç Üniversitesi VEKAM
Yayın yeri: Ankara
Kategori: Araştırma, İnceleme
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 619
Ölçü: 19,5 x 24
ISBN: 978-605-9388-14-6

Kitapta, 29 Ekim 1923’ten itibaren çok yönlü ve hızlı bir değişim sürecine giren Ankara, 214 roman incelemesi doğrultusunda kurmaca dünyaya yansıyan tüm  boyutlarıyla ele alınmaya çalışılmıştır. Beş ana bölümden oluşan  kitabın “Tarihte Ankara” başlığını taşıyan  ilk kısmında, Roma başta olmak  üzere pek çok eski uygarlığa  ev sahipliği yapmış Ankara’nın tarihî önem taşıyan  mimarî eserleri irdelenmekte; “Ankara’nın Doğası” başlığını taşıyan  ikinci bölümde şehrin uluslararası literatüre giren doğal varlıkları ele alınmakta; “Ankara’nın Mekânları” başlığını taşıyan üçüncü bölümde şehrin başkent olmadan önceki ve olduktan sonraki mekânları tespit edilmekte; “Kentsel Doku” başlıklı dördüncü bölümde şehrin dokusunu oluşturan heykeller, anıtlar, parklar, meydanlar ve bahçeler incelenmekte; “Şehir ve İnsan” başlıklı beşinci ve son bölümde ise demografik yapı, şehre yönelik  nitelemeler, yaşanan konut sıkıntısı, başkentin imarı ve neredeyse tüm  bölümlere sinen Ankara-İstanbul mukayesesi yer almaktadır.

Türk Romanında Ankara, TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) tarafından üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan 2019 yılı TESEP kapsamında; Türkçe bilimsel telif eser de TÜBA-TESEP  Ödülü’ne layık görülmüştür.