Yayına Hazırlayan: Hüseyin Gaffur Şimşek, Necmettin Palacı
Dili: Türkçe
Kategori: Halk Bilimi
Yayın Yılı: 2001
Sayfa Sayısı: 936
Ölçü: 23,5×22,5
ISBN: 975-7078-09-3

Kitapta, Oğuzlardan gelen ve Ankaralılarca yaşatılmaya çalışılan Seymen geleneğinden ve geçmişin ürünü olan Ankara Divanı’ndan söz edilmekte,  halk müziği ve halk oyunları bakımından zengin olan kentin ve ilçelerinin bilinen, iz bırakmış türküleri ile Ankara halk müziği repertuarından derlenen türkü ve oyun müziklerine yer verilmektedir.