Editor: T.Elvan Altan
Dili: Türkçe
Yayıncı: VEKAM
Yayın yeri: Ankara
Kategori: Mimarlık tarihi
Sayfa sayısı: 186

“Ankara’da İz Bırakan Mimarlar” projesi, Başkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) işbirliğiyle 2017 yılında başlamış olup, 2020 yılında tamamlanmıştır. Proje, T. Elvan Altan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü), Nuray Bayraktar (Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü)  ve Umut Şumnu (Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü) tarafından yürütülmekte olup; proje ekibi başta Başkent Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerden -Burcu Ateş, Deniz Avcı Hosanlı, Elif Selena Ayhan Koçyiğit, Nehir Bera Biçer, Elif Cemre ÇelikkanYozçu, Cem Dedekargınoğlu, Sabahat Selcan Dökmen Aykaç, Bengi Su Ertürkmen Aksoy, Beril Kapusuz Balcı, Onur Kutluoğlu, Nihan Oya Memlük Çobanoğlu, Neris Parlak Temizel,Tuna Öğüt, Seçil Özcan Geylani, Selim Sertel Öztürk, İlknur Sudaş, Ayten Hüma Tülce Uman, Melek Pınar Uz Baki- konuyla ilgili genç akademisyenlerden ve araştırmacılardan  oluşmaktadır. Kentte önemli izler bırakan mimarları gündeme getirmeyi amaçlayan ve yeni çalışmalarla genişletilmesi düşünülen bu proje ile  her yıl Ankara’da tasarladıkları konut, kamu ve sivil mimarlık yapıları ile özel bir önemi hak eden dört mimar/mimar grubu üzerine odaklanılarak, toplam 14 mimar/mimar grubu çalışılmıştır. çalışılması hedeflenmiştir  ilişkin araştırma ve belgelemeler yapılmış ve  düzenlenen panellerde sunulmuştur.

Bu kapsamda düzenlenen 3. panelde, tasarladıkları ve yazdıklarıyla 20. yüzyılın ortasından 21. yüzyılın başına uzanan dönemde Türkiye mimarlığında etkin bir yer edinen; ülkenin geniş coğrafyasında Adana, Mersin ve Antakya’dan Afyon, Aydın, Bursa ve İzmir’e, Kayseri ve Konya’dan Ordu’ya uzanan farklı kentlerde ve özellikle 1980’li yıllarda yurt dışında Cezayir, Libya, Lübnan ve Suudi Arabistan’da mimari projeler gerçekleştiren; bu kapsamlı üretim bağlamına rağmen, bürosunu Ankara’da açan ve  projelerinin çoğunu da bu kent için tasarlayan Şevki Vanlı ele alınmıştır.

Panelin sunuşlarının T. Elvan Altan  tarafından derlenmesiyle oluşturulmuş olan kitap,    VEKAM Yayınları aracılığıyla açık erişim olarak araştırmacıların ilgisine sunulmaktadır