Bilgi Okur Yazarlığı Eğitim ProgramıBilgi okuryazarlığı eğitim programının genel amacı, programa katılan lisansüstü öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmektir. Bu kapsamda, öğrencilerin, bilgiyi arama, erişme, değerlendirme, kullanma ve iletme/sunma becerilerini geliştirerek bilgi toplumunun gerektirdiği yeterliliklere sahip olmalarına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Eğitim programı lisansüstü öğrenciler için hazırlanmıştır ve katılım ücretlidir.

Katılım için başvuru tarihleri: 15 Şubat-25 Mart 2015

PROGRAM

27 Mart 2015

Modül 1: Bilgi Gereksinimlerini Tanımlama, Araştırma

Planı Oluşturma ve Konu Belirleme

Modül 2: Bilgi Arama Stratejileri ve Bilgi Erişim

Modül 3: Bilgi Kaynakları ve Hizmetleri

28 Mart 2015

Modül 4: Yeni Nesil Bilgi Hizmetleri ve Web 2.0 Ortam,

Araç ve Uygulamaları

Modül 5: Bilgi Kaynaklarının Değerlendirilmesi

29 Mart 2015

Modül 6: Bilginin Kullanımı

Modül 7: Bilginin Sunulması ve İletilmesi