TARİHİN GİZLİ BAHÇESİ, TARİHÇİLİĞİMİZİN EKSİK BAHÇESİ: İŞLETME TARİHİKoç Üniversitesi bünyesinde Ankara araştırmacılarına hizmet veren VEKAM’ın, Cumhuriyet dönemindeki teşebbüsleriyle ülkenin kalkınmasına büyük katkılarda bulunan ve Türk iktisat tarihinde önemli bir yeri olan Vehbi Koç’un 18. ölüm yıldönümü vesilesiyle 27 Şubat tarihinde Ankara Bağ Evi’nde saat 14:00 – 17:00 saatleri arasında düzenlediği  özel programda Sinan Bayraktaroğlu’nun Vehbi Koç : Örnek Bir İnsan adlı konuşmasının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Eyüp Özveren moderatörlüğünde, Yrd. Doç. Dr. Seven Ağır  ve Yrd. Doç. Dr. Eminegül Karababa’nın katılımlarıyla, işletme tarihinin ilk kez ele alınacağı Tarihin Gizli, Tarihçiliğimizin Eksik Bahçesi: İşletme Tarihi başlıklı bir panel gerçekleştirdi.