What are the Karamanlidika Studies

Nisan 30, 2024

9 Mayıs 2024

14.00-15.30

Konuşmacı: Dr. Evangelia Balta

Konuşma ingilizce dilinde olacaktır. Simultane çeviri olmayacaktır.

The paper aims to present topics dealing with the history and the cultural legacy of the Turkish-speaking Christian Orthodox population of Anatolia, uprooted by the Greek-Turkish Population Exchange of 1923, thus revealing the extent of the academic field of Karamanlidika Studies, which, as is generally known, covers history, literature, anthropology, linguistics, and political sciences. In addition, it wishes to highlight why we study or, better, why we must study this field of Ottoman Studies and Turcology, which has only recently started to be acknowledged in academia. Above all, though, it aims to speak about Karamanlidika Studies to contribute to the opening up of a much wider circle of research within Ottoman Studies, which will cover the cultural tradition of all the Turkish-speaking non-Muslim millets in the Ottoman Empire, as all of them together make up the entirety of Ottoman culture and the Ottoman literary legacy can no longer be considered that of the Muslim community alone, as it came to be thought of due to the absence or insufficient involvement with its other sectors.

* Please be advised that the lecture will be conducted in English and that simultaneous translation will not be available.

Konuşma, 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ile yerlerinden edilen Anadolu’nun Türkçe konuşan Hıristiyan Ortodoks nüfusunun tarihini ve kültürel mirasını ele alan konuları sunmayı ve böylece bilindiği üzere tarih, edebiyat, antropoloji, dilbilim ve siyaset bilimlerini kapsayan Karamanlıca Çalışmaları akademik alanının kapsamını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Konuşma ayrıca, Karamanlıca Çalışmaları’ndan bahsederek Osmanlı kültürünün bütününün bir parçası olan ve Osmanlı Çalışmaları içinde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Türkçe konuşan tüm gayrimüslim milletlerin kültürel geleneğini kapsayan çok daha geniş bir araştırma çemberinin açılmasına katkıda bulunmayı ve akademide yeni yeni tanınmaya başlayan bu alanın Osmanlı ve Türkoloji çalışmaları kapsamında neden çalışıldığını, daha doğrusu neden çalışılması gerektiğini vurgulamayı amaçlamaktadır.

Kayıt