Efemera Çalıştayı2018 yılında VEKAM tarafından gerçekleştirilmiş olan I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu neticesinde, Türkiye’de oldukça fazla sayıda araştırmacı ve akademisyenin efemera çalışmalarının farklı alt alanlarında uzmanlaşmak için çeşitli çalışmalar yapmakta olduğu anlaşılmıştır. Bu çalıştay, efemeral malzeme kullanılmasına ilişkin incelemelerin teorik ve metodolojik olarak bilimsel bir temele oturtulması ve kurumsallaşması ve ilgili araştırmacılar arasında iletişim ve işbirliğinin devamlılığına somut ve kalıcı bir katkıda bulunulmasını efemeranın (arşivcilik, mimari, tarihi, kültürel, ticari, sosyal hayat, eğlence, turistik, gündelik hayat, vb. alanlarda) farklı teoriler ve yöntemler yoluyla incelenmesini ve bu şekilde efemera çalışmalarına dair somut ve kalıcı yöntemler geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Çalıştayın birincil hedefi, efemera çalışmaları yürütmekte olan ve farklı alanlar ve akademik disiplinlerden gelen araştırmacılara, birinci el efemeral kaynak kullanımıyla ilgili araştırma ve çalışmalarında kullanacakları farklı bakış açılarını, teknik ve becerileri ortaya çıkarmak, tartışmaya açmak ve benimsetmek olacaktır. Aynı zamanda, bu etkinliğin 2018 yılında VEKAM tarafından düzenlenen sempozyumla yeni bir ivme kazanmış olan efemera çalışmalarının sürdürülebilirliğine de kayda değer bir katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Yöntem

Bir tam gün sürecek çalıştay, Bilgi ve Belg Yönetimi ve Efemera, Mimarlık Tarihi ve Efemera, Tarih Yazımı ve Efemera olmak üzere üç tema çerçecesinde gerçekleştirilecektir. Bu alanlarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Hakan Anameriç, Dr. Öğretim Üyesi Umut Şumnu, ve Dr. Öğretim Üyesi Bahar Gürsel’in sunumlarının ardından, yine moderatörlükleri eşliğinde katılımcılarla birlikte efemera atölye çalışması yapılacaktır.

Çalıştay sırasında aynı/benzer disiplinlerden gelen katılımcılar homojen gruplar içinde çalışacak; teori ve yöntemlerle ilgili görüşlerini, yorumlarını çalıştay sonunda diğer gruplarla paylaşacak ve elde edilen bilgiler ışığında efemeral kaynakların farklı dönem, koşul ve şartlarda ne tür bilgiler verdiğini kolaylaştırıcıların da desteğiyle ortaya koyarak çıkarımlarda bulunacaklardır.

Çalıştay Programı >>

Kimler Katılabilir?

Efemera çalışmalarıyla ilgili sosyal ve beşeri bilimler, bilgi ve belge yönetimi, arşivcilik, mimarlık ve güzel sanatlar, ekonomi ve kültür tarihi, görsel ve maddi kültür gibi alanlarında çalışmalar yürüten araştırmacılar, akademisyenler, kütüphane, arşiv, müze, araştırma merkezlerinde ve diğer tüm kültürel bellek kuruluşlarında çalışan yöneticiler, uzmanlar ve bu alanlarda çalışmalar yürüten araştırmacılar katılabilir.

Katılım 

Katılım ücretsiz olup, kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır. Katılım için başvuru formunun doldurulması gerekmektedir Başvuru sahiplerine, başvurularının .kabul edildiğine dair onay e-postası iletilecektir. Lütfen onay e-postası geldiğinden emin olun.

Başvuru formu için tıklayınız >>

Bilgi ve danışma için: VEKAM Araştırma ve Eğitim Programları; 0312 355 20 27 dahili 22

Katılımcılar İçin Önerilen Kaynaklar

Bir Bilgi Kaynağı Olarak Efemera ve Türleri, Şekibe Nihal Somer, İshak Keskin, Bilgi Dünyası, 13(2), 2012.

Davetiye Örnekleri ile Efemera Kavramı, Fatih Rukancı, Hakan Anameriç, I. VEKAM Efemera Semp., 2018

Gazete ve Dergi Kupürlerinin Arşivlenmesi, Hakan Anameriç, Bilgi Dünyası, 15(1), 2014.

Aubrey Beardsley’in Tuhaf Masal Kahramanları, Bahar Gürsel, Toplumsal Tarih, sayı 278, 2017.

Ankara’daki (İş Bankası) İkramiye Evleri, Umut Şumnu, Ankara Araştırmaları Dergisi, 2(1), 2014.

İkramiye Evleri Web Sayfası Projesi, Umut Şumnu, https://usumnu.wixsite.com/ikramiye

Amerika’daki Ephemera Society tarafından yayımlanan dergilerin çevrimiçi kataloğu: http://www.ephemerasociety.org/ej.html

İngiltere Ephemera Society : http://www.ephemera-society.org.uk/