Orta Çağ’da Anadolu’da Kültürel Karşılaşmalar:Anadolu’da İlhanlılarVehbi Koç Ankara Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (VEKAM) ’nin Anadolu’da yaşamış değişik uygarlıkları tanıtmak ve bu alanda yapılan araştırmaları desteklemek üzere düzenleyeceği uluslararası sempozyumlardan ikincisi olan Anadolu’da Kültürel Karşılaşmalar II: Anadolu’da İlhanlılar’a yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda uzman konuşmacı katılarak bildiri sundu.

Moğol dönemi Orta Doğu tarihinde bir dönüm noktası olarak düşünülse de bunun Anadolu üzerine olan etkileri yeterince ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Anadolu’da Kültürel Karşılaşmalar II: Anadolu’da İlhanlılar sempozyumu bu eksikliğe dikkat çekmeyi amaçlamıştır.