Ankara Bağ Evi’nde sergilenen Semahat-Nusret Arsel koleksiyonu akademik eğitimin her derecesindeki öğrenciler, akademisyenler ve bağımsız araştırmacılara açıktır. Koleksiyona dahil eserleri akademik çalışmalarında kullanmak isteyen her türlü araştırmacının VEKAM Kütüpahane ve Arşiv sayfasındaki belgelerle başvuruda bulunması gerekmektedir.