Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM)

Koç Üniversitesi bünyesinde akademik ve kültürel bir merkez olarak faaliyet gösteren VEKAM, Ankara ve çevresi üzerine yeni veriler ortaya koyan araştırmaları ve projeleri desteklemekte ve geliştirmektedir. Bu kapsamda ayrıca disiplin ve alan kısıtlaması olmaksızın Ankara ve çevresi ile ilgili bilimsel araştırmalara her yıl çağrı açarak ödül vermektedir. Zengin bilgi kaynaklarını barındıran kütüphanesi ve arşivi ile Ankara’nın kent belleği işlevini üstlenen VEKAM, nadir kitaplar, haritalar, zengin fotoğraf ve kartpostal koleksiyonu da dahil olmak üzere dijitalleştirilmiş koleksiyonlarıyla Ankara ile ilgili her türlü yayını dermesine katarak birincil başvuru merkezi olmayı başarmıştır. 1994 yılında kapılarını bilim dünyasına açan VEKAM, kuruluşundan bu yana akademik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla sempozyum panel, konferans, sergi ve seminerler düzenlemekte, sempozyum kitapları yanı sıra Ankara Araştırmaları Dergisi adıyla yılda iki kez hakemli bir dergi yayımlamaktadır.

Misyonumuz;

Ankara’nın kentsel gelişimi, Ankara ve çevresinin toplumsal ve ekonomik tarihi, kültürü ve kültürel mirası ile ilgili disiplinler arası araştırma ve akademik çalışmalar yapmak ve bu tür çalışmaları desteklemek; ilgili ulusal ve uluslararası birimlerle eşgüdüm sağlamak ve işbirliği içinde bulunmak; Ankara ve çevresi ile ilgili araştırma yapan akademisyen ve araştırmacılara kaynak ve ortam yaratmak; Ankara ve çevresi konusunda ulusal ve uluslararası akademik diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmak; Ankara ve çevresi konulu çalışmaların, araştırmaların ve uygulama projelerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz;

İlk çağlardan bu yana farklı medeniyetlere başkentlik yapan Ankara ile ilgili araştırmalarda atılacak adımların ilk hareket noktası olmak ve kent çalışmaları alanında yürüttüğü ve desteklediği araştırmalar ve projelerle, dünyadaki saygın araştırma merkezleri arasında yer almaktır.