Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Kalkınma: Küresel ve Kuramsaldan Yerel Gerçeklere16 Ekim 2020, Cuma // 14.00 – 15.30

Konuşmacı: Dr. Ayşe Ege Yıldırım

İnsan yaşamının ve toplumsal hayatın temelini oluşturan kültürün taşıyıcısı ve kuşaktan kuşağa aktarıcısı olan kültürel miras, 19. yüzyılın endüstri devriminden bu yana korunması gerekli bir değer olarak yasalara ve bilimsel çalışmalara konu olmaktadır. Günümüzde ise kültürel mirasın toplum refahına katkı veren bir sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma aracı olduğu da
anlaşılmıştır.
Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yol gösterici ilkeleri ışığında, kültür-toplum- ekonomi-çevre boyutlarını kapsayan bütünsel bir kalkınma sürecini uluslararası, ulusal ve yerel ölçeklerde gerçekleştirebildiğimiz zaman, iklim değişikliği başta olmak üzere günümüz dünyasının krizlerine kalıcı çözümler bulabilmemiz mümkün olacaktır.
Bu sunumda, anılan konulardaki güncel tartışmalar, yerel örneklerle birlikte anlatılmaya çalışılacaktır.

Etkinlik zoom üzerinden çevrimiçi gerçekleşecektir. Kayıtlarını yaptıran
dinleyicilere toplantı bilgileri mail yolu ile iletilecektir.

Kayıt için <<